طبق ریو و تیبا

طبق ریو و تیبا

نرم شدن یا جهت دهی به قطعات جلوبندی است.پارگی گردگیر نفوذ ذرات غبار به سیبک زیر کمک در وظایف و عملکرد سیبک اختلال ایجااد میکند استفاده از مواد اولیه و سازگاری با تمامی شرایط آب و هوایی و دارای ضمانت نامه یکساله و استاندارد ملی کشور

پاسخی بگذارید