زیر کمک پیکان

زیر کمک پیکان

ظیفه متصل کردن چند قطعه با کمترین اصطکاک را با هم دارد.سیبک زیر کمک یکی از چند قطعه در سیستم تعلیق است که همان طور که از نامش مشخص است که زیر اکسل نصب می شود گارانتی یکساله دارای آرم استاندارد

پاسخی بگذارید