طبق ریو و تیبا

طبق ریو و تیبا نرم شدن یا جهت دهی به قطعات جلوبندی است.پارگی گردگیر نفوذ ذرات غبار به سیبک زیر کمک در وظایف و...

زیر کمک پیکان

زیر کمک پیکان ظیفه متصل کردن چند قطعه با کمترین اصطکاک را با هم دارد.سیبک زیر کمک یکی از چند قطعه در سیستم تعلیق...

سیبک فرمان پژو

سیبک فرمان پژو سهولت در چرخش چرخ ها و در صورت خرابی سیبک فرمان علائم ان بر روی چرخ ها تاثیر میگذارد وبه مرور...