طبق ریو و تیبا

طبق ریو و تیبا نرم شدن یا جهت دهی به قطعات جلوبندی است.پارگی گردگیر نفوذ ذرات غبار به سیبک زیر کمک در وظایف و...

طبق پژو 206

طبق پژو 206 عملکرد طبق در پستی بلندی ها کنترل وزن است و به بالاو پایین حرکت میکند کمک فنر و فنر این حرکت...